Các bài đăng trong chuyên mục

Sổ đồng sở hửu

Sổ hồng Riêng là gì? Sổ hồng chung là gì? sự khác nhau giữa sổ hồng riêng và sổ hồng chung

Sổ hồng riêng là gì?

Căn cứ cấp sổ: Sau ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền…

Chi tiết ...