nhà thu nhập thấp dĩ an (1)

bán nhà cho người thu nhập thấp

Trả lời