đo đạc địa chính cắm mốc bình dương (3)


Đo đạc cắm ranh đất tại huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *